Pargas Retro Parad & Skrottorg / Rompetori 27.8.2022

Förra årets Retro Parad lyckades över förväntningarna. Ca 200 fordon av olika slag deltog i utställningen och paraden genom centrum. Den lokalt tillverkade Ideal traktorn som föreningen restaurerat med museiverkets bidrag var utställd. Som dragplåster fanns också Teijo Lehtos Dodge Brothers flakbil från 1929. Intressanta var de motorvelocipeder som Sture Karlsson visade upp. Brandbilarna av äldre årgång intresserar alltid publiken. Många Jenkkibilar var också närvarande liksom sovjetmaskinisternas östbilar. Som socker på gröten de stora glänsande amerikanska lastbilarna. Skrottorget växer för varje år. Utbudet av varor blir större och större och torget drar allt flera besökare. Enligt försäljarna var de nöjda med kommersen och kommer gärna nästa år igen. Många stannade kvar på Kajutans terrass på kvällen för att fira Forneldarnas natt.

Viime vuoden Retro Paraati ylitti kaikkia odotuksia. Noin 200 erilaista ajoneuvoa osallistui näyttelyyn ja paraatiin keskustan läpi. Paikallisesti valmistettu Ideal traktori, jonka yhdistys on entisöinyt museoviraston avustuksella, oli nähtävänä. Vetonaulana oli myös Teijo Lehdon Dodge Brothers lava-auto vuodelta 1929. Sture Karlssonin esittämät moottoripolkupyörät olivat mielenkiintoisia. Vanhan ajan paloautot kiinnostavat aina yleisöä. Paikalla oli myös monta Jenkkiautoa ja myös Neukkumasinistien itäautoja. Sokerina puuron päälle oli hienot kiiltävät amerikkalaiset kuorma-autot. Rompetori kasvaa vuosi vuodelta. Valikoimaa kasvaa kasvamistaan ja tori vetää yhä lisää kävijöitä. Myyjien mukaan he olivat tyytyväisiä kaupankäuntiin ja tulevat mielellään taas ensi vuonna. Moni jäi vielä Kajutanin terassille illalla viettämään muinaistulien yötä.

Våra sponsorer / Sponsorimme:
IF försäkring/vakuutus
Café Kajutan
Tili Sydwest Oy Ab
City Gold
Pargas Stad / Paraisten Kaupunki
Lokal Tapiola Lähitapiola
Pamiro
Robertsson Engineering
Nostalgimuseet
Fixter
Airduo Oy
Oy Lind-Tec Hydro Ab
Transportfirma Wihlman Kb
Transportfirma T&G Söderholm Ab
ParTel
vi uppdaterar listan vartefter / päivitämme listaa jatkuvasti


Finlands Fordonshistoriska Centralförbund SAHK:s medlemsförmåner

Suomen Ajoneuvohistoriallinen keskusliitto SAHK:n jäsenedut

www.sahk.fi


Händelsekalender: / Tapahtumakalenteri:


1.5.2023  1:a maj cruising

Vappukruising

Det är dags att plocka fram alla retro fordon och damma av dem efter vintern. Vi genomför en traditionell 1:a maj körning med start kl. 12 och vi kör efter varandra. Vi samlas vid S-market, Bustis och i centrum.

Kl. 12 startar vi med början från S-markets parkering och kör efter varandra mot Sattmark (9 km). Vid Sattmark kan man utnyttja kaffestugans tjänster eller dricka termoskaffe på parkeringsplatsen. Publiken kan följa med våra fordon i centrum och längs med hela rutten vi kör.

On aika ottaa retro-ajoneuvot esiin ja pyyhkiä talven pölyt niistä. Suoritamme perinteisen vappuajon joka alkaa klo 12 ja ajamme peräkkäin. Kokoonnumme S-marketin, Bustiksen ja keskustan parkkipaikkoihin

Klo 12 lähdemme liikkeelle alkaen S-marketin parkkipaikasta ja ajamme peräkkäin Sattmarkiin (9 km). Sattmarkissa on mahdollista käyttää kahvituvan palveluja tai juoda termoskahvia parkkipaikalla. Yleisö voi seurata ajoneuvojamme keskustassa ja pitkin ajoreittiä.

Juli/Heinäkuu Retro picknick

26.8.2023 Pargas Retro Parad och Skrottorg
Paraisten Retro Paraati ja Rompetori


Meillä on nyt myytävänä uudet Retro Cars lippikset ja kahvimukit
  • puh 0500 926 722
  • - Ks palkkia /Toiminta/Tuotteet