NÄTVERK FÖR FORDONSINTRESSERADE - VERKOSTO AJONEUVOISTA KIINNOSTUNEILLE

Pargas Retro Cars rf är en år 2017 grundad förening för alla som är intresserade av gamla bilar och andra fordon. Föreningen är medlem i Finlands Fordonshistoriska Centralförbund SAHK

Pargas Retro Cars ry on vuonna 2017 perustettu yhdistys kaikille vanhojen autojen ja muiden ajoneuvojen ystäville. Yhdistys on Suomen Ajoneuvohistoriallisen Keskusliiton SAHK jäsen.