VAD GÖR VI I PARGAS RETRO CARS RF?

MITÄ PUUHAAMME PARGAS RETRO CARS RY:SSÄ


 • Vi träffar varandra och diskuterar och beundrar gamla fordon
  Tapaamme muita ja keskustelemme ja ihailemme vanhoja ajoneuvoja
 • Vi renoverar, konserverar eller customiserar bilar, bussar, motorcyklar, mopeder, traktorer etc
  Kunnostamme, konservoimme tai kustomoimme autoja, busseja, moottoripyöriä, mopoja, traktoreita jne.
 • Vi jobbar för att få en hall för vinterförvaring och utställning
  Teemme työtä hallin saamiseksi talvisäilytystä ja näyttelyä varten
 • Vi har möten, klubbkvällar, infotillfällen
  Meillä on kokouksia, kerhoiltoja, infotilaisuuksia
 • Vi ordnar utställningar, parader, picknik träffar
  Järjestämme näyttelyitä, paraateja, piknik tapaamisia
 • Vi cruisar och deltar i olika tillfällen i regionen
  Cruisailemme ja osallistumme eri lähialueen tilaisuuksiin
 • Vi gör utfärder till museer och utställningar
  Teemme retkiä museoihin ja näyttelyihin
 • Vi har skaffat och renoverat en biltransporttrailer som medlemmarna får använda för en billig hyra
  Olemme hankkineet ja kunnostaneet autonkuljetustrailerin, jota jäsenet saavat käyttää edullisella vuokralla
 • Medlemmarna får tidskriften Automobiili 5 ggr/år
  Jäsenet saavat Automobiili-lehden 5 krt/vuodessa
 • Rabatt om fordonet skall granskas för museiregistrering, Vi har egna godkända museibilsgranskare.
  Alennusta tarkastusmaksuista kun ajoneuvo halutaan rekisteröidä museoajoneuvoksi. Meillä on omat hyväksytyt museoajoneuvotarkastajat
 • SAHK:s medlemsförmåner, bl.a. FIVA-pass, rabatter på försäkringar, båtbiljetter, mm
  SAHK:n jäsenedut, kuten FIVA-passi, alennukset vakuutusten ja laivalippujen hinnoista yms
 • Vi samlar in gamla fotografier om fordon från Pargas
  Keräämme vanhoja valokuvia Paraisten ajoneuvoista
 • Vi inskaffar kulturhistoriskt värdefulla fordon med lokal anknytning och iståndsätter dem
  Hankimme kultuurihistoriallisesti arvokkaita paikallisia ajoneuvoja ja kunnostamme ne
 • Medlemmarna kan köpa enhetliga klubbskjortor och fleecetröjor med föreningens logo
  Jäsenet voivat ostaa yhtenäisiä kerhopaitoja ja fleecetakkeja yhdistyksen logolla
 • Vi säljer tidvis olika produkter, såsom t-shirts, ordnar lotterier mm
  Ajoittain myymme erilaisia tuotteita, kuten t-paitoja, järjestämme arpajaisia yma.
 • Vi upprätthåller facebooksidor med nyheter, aktuella saker och tips
  Ylläpidämme facebooksivuja missä uutisia, ajankohtaisia asioita ja vinkkejä
 • Vi ger råd för renovering av fordon
  Neuvomme ajoneuvojen kunnostamisesta
 • Vi förmedlar önskemål om skjutsar för födelsedagar och bröllop
  Välitämme toiveita syntymäpäivä- ja hääkuljetuksista
 • Vi samarbetar med olika organisationer, tex. andra föreningar inom SAHK, märkesklubbar, Pargas FBK gällande museibrandbilarna
  Teemme yhteistyötä eri järjestöjen kanssa, esim SAHK:n muiden jäsenyhdistysten kanssa, merkkikerhojen kanssa ja Paraisten VPK:n kanssa koskien museopaloautoja
 • Vi påverkar lagstiftningen och regleringen av villkoren för vår hobby via centralorganisationen Finlands Fordonshistoriska Centralförbund SAHK
  Vaikutamme lainsäädäntöön ja harrastuksemme sääntelyyn keskusjärjestömme Suomen Ajoneuvohistoriallinen Keskusliitto SAHK:n kautta

KOM MED! TULE MUKAAN!
pargasretrocars(at)gmail.com